دسترسی سریع

موضوعات

حیات وحش

آفت‌کش‌های ارزان و کشنده… جزو سلاح‌های موثر در آفریقا هستند… و دارند حیات وحش این قاره را از بین می‌برند.

علم و تکنولوژی

نه، جدی. تلفنت را کنار بگذار. می‌خواهیم یک خوابِ شب سالم را نشانتان بدهیم. و این‌که نور آبی تلفن چگونه نمی‌گذارد خواب کافی به چشمانتان بیاید.

محیط زیست

در دنیای تیره‌وتار صید و تجارت این حشره‌ی ظریف، این طعمه‌ي رنگارنگْ زیبایی مدهوش‌کنند‌ای دارد.

فرهنگ

اسماعیل فرناندز در شهر ویلدر از ایالت آیداهو با ۱۷۰۰ نفر جمعیت به دنیا آمد و بزرگ شد. این شهر با درختان بلندقامت رازک و دشت‌هایی از یونجه‌های کوتاه‌قامت احاطه شده است.

علم و تکنولوژی

تکنولوژی و علم به ورزشکاران کمک می‌کنند تا رکورد‌های جهانی را بشکنند. حد و مرز توانایی‌ و عملکرد انسان را تا کجا می‌توان پیش برد؟

تا 50% تخفیف برای خرید مجله های شماره 1 تا 60
عکس روز
موضوعات
مجله ماه
شماره ۶۸، شهریور ۱۳۹۷
خواب
نگاهی به رفتار آنلاین
یادداشت سردبیر

علیرغم پیشــرفتی که طی ۱۰ سال اخیر در شبکه های اجتماعی حاصل شده، و تسهیلاتی که با آن به وجود آمده، سرعت پیشرفت علم به مراتب فرهنگی افراد بیشتر از سرعت تطبیق اخلاقی ـ با آن بوده است. شاید در دنیای مجازی هم، مانند صدها یا هزاران ســال دنیای واقعی،گاهی واقعا زمان لازم باشــد تا به تطابق های تکاملی با این دنیای مجازی برسیم. ولی در هر صورت، به نظر می رســد که برای رفتار آنلاین انســان هم باید قواعد، قوانین و منطقی وجود داشته باشد. یکــی از بزرگ تریــن مزایــای اینترنت و شبکه هایا جتماعیا ینا ست که هرکسی فرصت ابراز نظر در آن را دارد، اما همین فرصت می تواند یکی از بزرگ ترین معایب آن هم محسوب شود. برای مثال، پیش می آید که افراد غیرمتخصص در مورد پاره ای از مسائل که هیچ آگاهی نسبت به آن ندارند، در فضای آنلایــن ابراز فضل می کنند، یا این که در مواردی، موضع گیری می کنند و الفاظ رکیک و تهدیدآمیز به کار می برند. تقریبا همه ی کســانی که در شــبکه های اجتماعــی فعال هســتند، تجربــه ی دریافت پیغام های خصمانه و منفی زیر پست هایشان را داشته اند، خواه از طرف آشنایان، خواه غریبه ها. بعضا هــم در اخبار می خوانیم کــه این رفتارها به قدری آسیب رســان هســتند کــه منجر به خودکشــی یا حتی مرگ یک شخص می شوند، گاهی هم این رفتارها از دنیای مجازی به دنیای واقعی منتقل می شوند. این رفتار خصمانه به حدی رسیده است که اغلب شبکه های اجتماعی موتورهای هوشمندی را طراحــی کرده اند که جلــوی درج پیغام ها و تصاویر منفی را می گیرند. حد و مرز این رفتار تــا کجا خواهد بود؟ آیا ســرانجام قوانین جدی برای این رفتارها وضع خواهند شــد؟ آیا افراد خاطی در دادگاه محکوم خواهند شد؟ راستش، من شخصا معتقدم علاوه بر وضع قوانین توســط دولت ها و نهادهای بین المللی، انسان ها نیز باید استفاده ی صحیح از فناوری را یاد بگیرند.ا ین یادگیری شاید بایدا ز مدارس آغاز شود. شاید هم راهکار واقعی این باشد که هیچ کس مجاز به اتخاذ نام های مســتعار در دنیای مجازی نباشد و هرکس برای ورود به این دنیا، به پاسپورت نیاز داشته باشد. شاید ترس از عواقب رفتار نادرســتمان، با هویتی مشــخص، بر رفتارمان هم تأثیــر بگذارد و موجب شود تا پیش از پست کردن تهدید یا الفاظ رکیک، اندکی تأمل کنیم.

در این شماره می خوانید

علم خواب

مسموم کردن آفریقا

صیادان نهنگ

شکارچیان پروانه

بحران سلامت در یمن

پرندگان در معرض خطر

آیا رفتار ما واقعا به بدی رفتار آنلاین‌مان است؟

پایانه‌های سبز

تاثیر یک عکس

نابودی صخره های مرجانی

خبرنامه

لحظه‌های نشنال جئوگرافیک را از دست ندهید