رویداد تدِکس دانشگاه امیرکبیر روز جمعه مورخ ۹۸/۲/۱۳ در این دانشگاه برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این رویداد فراهم آوردن بستری است برای گردآمدن افرادی که با ایده‌هایی نو، دغدغه بهبود شرایط کنونی جامعه را دارند.

انجمن نشنال جئوگرافیک فارسی که هدفش بهبود و ارتقای سطح علمی، فرهنگی، هنری و در نهایت بهبود شرایط زیست‌محیطی و اجتماعی است، فرصت را غنیمت شمرده و حمایت معنوی این رویداد را به عهده گرفته است تا در راستای تحقق این اهدف مشترک و بهبود شرایط کنونی جامعه گام بردارد.