در این رویداد، نشنال جئوگرافیک فارسی به معرفی کمپین جهانی #بی_پلاستیک می‌پردازد و برنده‌های مسابقه عکاسی مرتبط با این کمپین معرفی خواهند شد. خاطره اکرمی از تیم تحریریه به معرفی موضوعات اصلی شماره ۶۶ خواهد پرداخت. سخنرانی از تیم پارس پلیمر شریف خواهیم داشت که در زمینه تولید پلاستیک‌های زیست تخریب‌پذیر به فعالیت می‌پردازند.

در انتهای مراسم، برندگان مسابقه عکاسی #بی_پلاستیک توسط سردبیر مجله، بابک نیکخواه بهرامی و مدیرعامل مجموعه آفرودبازار، ایمان روضاتی معرفی خواهند شد.