انسان‌ها به خواب احتیاج دارند. بدن ما اهمیتی نمی‌دهد ‌که چقدر مشغله داریم، چقدر نگران یا ناراحت هستیم: در نهایت باید در برابر خواب تسلیم بشویم. اما چگونه یک فرد می‌تواند در حالی که هزاران متر از زمین فاصله دارد یا این‌که در حال راندن یک قایق موتوری است، استراحت کند.

 

این کاشفان، عکاسان و ماجراجویان به طرز شگفت‌آوری، راهی برای خوابیدن پیدا کرده‌اند.

 

فیلسوفان اُروپایی، خواب را یک وضعیت آستانه‌ای می‌پنداشتند؛ لحظه‌ای که سیستم حسی فعال افراد به تعلیق در می‌آید. خواب زمانی بود برای بهبود توانایی‌های سوهشی محدود فرد، تا دوباره بیدار شود و به اکتشاف بپردازد.

 

با این حال علم مدرن خواب می‌گوید که داستان کمی پیچیده‌تر است و این پدیده فقط یک فعالیت منفعل نیست. زمانی که به خواب می‌رویم، ذهن ما افکار پریشان روزانه ما را نظم و ترتیب می‌دهد. وجود افکار در ذهن خوب است، اما عوارضی هم دارد، از جمله بیدار نگه‌داشتن ما در شب‌هنگام. و ما نمی‌توانیم در لحظه، ذهنمان را خاموش کنیم، بنابراین سوال این است: چگونه می‌توانیم برای لحظه‌ای بیاساییم.

 

در بالا می‌توانید عکس‌هایی از افراد در حال خواب را ببینید. آنها پس از طی بخشی از ماجراجویی به خواب رفته‌اند.