این پدیده یکی از بحث‌برانگیزترین رویدادهای این قرن است: خورشید گرفتگی کامل.

در تاریخ ۲۱ اوت سال ۲۰۱۷، دقیقا پس از ساعت ۹ به وقت منطقه‌ی زمانی اقیانوس آرام، یک خورشیدگرفتگی در سراسر قاره‌ی آمریکا، از از اورگن تا کارولینای جنوبی، رخ داد. شاهدانی که از خط مرزی خورشید گرفتگی به میزان ۱۱۲٫۶۵۴۰۸ کیلومتر فاصله داشتند، موفق شدند که خورشیدگرفتگی را به‌طور کامل مشاهده کنند. افرادی که در بخش شمالی و یا جنوبی مسیر کامل خورشیدگرفتگی بودند، موفق شدند که فقط بخشی از خوردشیدگرفتگی را مشاهده کنند.

این اتفاق نادر از سال ۱۹۱۸ تا سال ۲۰۰۷ دیگر رخ نداده بود و به همین دلیل مردم برای مشاهده‌ی این خورشیدگرفتگی، به ایالاتی که خورشیدگرفتگی کامل بود رفتند.

برای مشاهده‌ی واکنش مردم به این خورشید گرفتگی می‌توانید تصاویر بالا را مشاهده کنید.

 

برای مشاهده مطالب مرتبط به زمینه فضا می‌توانید به این لینک مراجعه کنید.